Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2021 оны 5-р сарын 18 өдөр
"Улаанбаатар хот"зургийг үзэх
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль /2013.10.03/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон түүнтэй холбоотойгоор дагалдан гарах хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулахад иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна.

Төслийн файлууд

1. Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл

Төслийн хэрэглэгчид

Х. ГАНХУЯГ

Х. ГАНХУЯГ

Хуулийн төсөл санаачлагч

Санал үлдээх

Та нэвтэрсэнээр санал үлдээх боломжтой. Нэвтрэх