Lawforum.parliament.mn цахим системд бүртгүүлэх заавар

Lawforum.parliament.mn цахим системд бүртгүүлэх заавар

 . зохицуулагч

. зохицуулагч

2021.01.19
Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн Lawforum.parliament.mn цахим системд бүртгүүлэх заавар
Lawforum.parliament.mn цахим системд санал өгөх заавар

Lawforum.parliament.mn цахим системд санал өгөх заавар

 . зохицуулагч

. зохицуулагч

2021.01.18
Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн Lawforum.parliament.mn цахим системд санал өгөх заавар
lawforum.parliament.mn цахим системийн товч заавар

lawforum.parliament.mn цахим системийн товч заавар

 . зохицуулагч

. зохицуулагч

2021.01.14
Хуулийн төсөл хэлэлцүүлэх LAWFORUM.PARLIAMENT.MN цахим системийн ашиглалтын товч заавар
Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү.

Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү.

 . зохицуулагч

. зохицуулагч

2021.01.10
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү.