Шинэ нийтлэлүүд more_horiz

Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү.

Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү.

Улсын Их Хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг баталсан болно. Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, үзэл санаанд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, хуулийн уялдаа холбоог хангах үүднээс 1996 онд баталсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжид өмч, түүний харилцаатай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсэж байна. Иймд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар саналаа ирүүлнэ үү

Хууль зүйн сургууль болон иргэний эрх зүйн судлаач та бүхэн тус хуульд оруулах шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх саналаа өгөх нь нээлттэй болно.

 . зохицуулагч

. зохицуулагч

2021.01.10
Та нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл үлдээх боломжтой болно