Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 1-р сарын 17 өдөр
Ulaanbaatar city
Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
5. Өргөн мэдүүлэх -Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
6. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
7. Өргөн мэдүүлэх -Бусад

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх