Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2023 оны 3-р сарын 21 өдөр
Ulaanbaatar city
Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Баярмаа

. Монголбанк

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх