Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2023 оны 3-р сарын 29 өдөр
Ulaanbaatar city
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл

Төслийн файлууд

1. Тайлан, мэдээлэл илтгэл -Холбогдох байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл

Төслийн хэрэглэгчид

 . Хүний эрхийн үндэсний комисс

. Хүний эрхийн үндэсний комисс

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх