Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 3-р сарын 29 өдөр
Ulaanbaatar city
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайлан

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Хүний эрхийн үндэсний комисс

. Хүний эрхийн үндэсний комисс

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх