Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 4-р сарын 26 өдөр
Ulaanbaatar city
Элчин сайд нарыг эгүүлэн татах, томилох асуудлаар зөвшилцөх тухай

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

Б. Гандиймаа

E. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх