Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2023 оны 5-р сарын 07 өдөр
Ulaanbaatar city
"Эрдэнэс-Тавантолгой ХК-ийн 2018-2022 оны үйл ажиллагаа болон Тавантолгойн орд ашиглалтад Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого, ашигт малтмалын тухай хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Үндэсний аудитын газар.

. Үндэсний аудитын газар.

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх