Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2023 оны 7-р сарын 03 өдөр
Ulaanbaatar city
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар

. Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх