Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 1-р сарын 04 өдөр
Ulaanbaatar city
Элчин сайд нарыг эгүүлэн татах, томилох асуудлаар зөвшилцөх тухай
Зөвшилцөх

Төслийн файлууд

2. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
3. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
5. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт

Төслийн хэрэглэгчид

Б. Гандиймаа

. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх