Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 1-р сарын 02 өдөр
Ulaanbaatar city
Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн салбарын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Үндэсний аудитын газар.

. Үндэсний аудитын газар.

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх