Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 3-р сарын 13 өдөр
Ulaanbaatar city
УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Үндэсний аудитын газар.

. Үндэсний аудитын газар.

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх