Бусад төслүүд more_horiz

Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2024 оны 3-р сарын 20 өдөр
Ulaanbaatar city
Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн үндсэн сангийн орлого, гүйлгээ сангийн орлого, зарлагын 2024 оны төсвийн тухай
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 5.1 ДЭХ ХЭСЭГ, ЭРДЭНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 5.1.2 ДАХЬ ЗААЛТЫГ ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:
1. “Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн 2023 оны үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон гүйлгээ сангийн зарлагын гүйцэтгэл, 2024 оны үндсэн сангийн орлого, гүйлгээ сангийн орлого, зарлагын төсөв”-ийг хавсралтаар баталсугай.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

k. Khongolzul

. Монголбанк

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх