Бусад төслүүд more_horiz

Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2024 оны 3-р сарын 24 өдөр
Ulaanbaatar city
"ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ" МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5.1 ДЭХ ХЭСЭГ, ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8.1 ДЭХ ХЭСГИЙГ ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС ТОГТООХ НЬ:
1.”УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ, ТАРИФЫН БУС БУСАД ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХ БҮЛЭГ БАРААНЫ ЖАГСААЛТЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1998 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН 5 ДУГААР ТОГТООЛЫН 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТЫН 3 ДАХЬ ХЭСГИЙН “ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАГДАХГҮЙ БАЙГАА ХАР БОЛОН ӨНГӨТ ТӨМӨРЛӨГӨӨР ХИЙСЭН СЭЛБЭГ” ГЭСНИЙ ДАРАА “АВТОМАШИНЫ НҮҮРСЭН ЯНДАН, НҮҮРСЭН ЯНДАНГИЙН ХАЯГДАЛ” ГЭЖ НЭМСҮГЭЙ.
2.ЭНЭ ТОГТООЛЫГ БАТАЛСАН ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДСҮГЭЙ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
6. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
7. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
8. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Нарантуяа

Г. ТЭМҮҮЛЭН

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

С. БЯМБАЦОГТ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Ж. БАТЖАРГАЛ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Ж. БАТ-ЭРДЭНЭ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Н. ГАНИБАЛ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Г. ДАМДИННЯМ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Б. БАТТӨМӨР

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх