Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 3-р сарын 26 өдөр
Ulaanbaatar city
ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Төслийн файлууд

1. Тайлан, мэдээлэл илтгэл -Холбогдох байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл

Төслийн хэрэглэгчид

 . Үндэсний аудитын газар.

. Үндэсний аудитын газар.

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх