Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 3-р сарын 31 өдөр
Ulaanbaatar city
Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2023 оны тайлан
Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2023 оны тайлан
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 31 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 31.4 ДЭХ ХЭСЭГТ “ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ГИШҮҮН ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ЖИЛ БҮРИЙН ЭХНИЙ УЛИРАЛД ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНД ТАНИЛЦУУЛЖ, ХЭВЛЭН НИЙТЭЛНЭ.” ГЭЖ ЗААСНЫ ДАГУУ ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ ТАЙЛАНГ БОЛОВСРУУЛАН ХЗБХ-НЫ ДАРГАД 2024 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДӨР ӨРГӨН БАРЬСАН.

Төслийн файлууд

1. Тайлан, мэдээлэл илтгэл -Тогтоолын төсөл

Төслийн хэрэглэгчид

 . Хүний эрхийн үндэсний комисс

. Хүний эрхийн үндэсний комисс

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх