Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 5-р сарын 27 өдөр
Ulaanbaatar city
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020-2024 ОНЫ БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААН ДАХЬ ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ, ТӨСВИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Төслийн файлууд

1. Тайлан, мэдээлэл илтгэл -Холбогдох байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Нарантуяа

. Сангийн яам

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх