Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2016 оны 12-р сарын 15 өдөр
Ulaanbaatar city
Хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАРААХЬ ХЭСГИЙГ ДОР ДУРДСАНААР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСУГАЙ.
1) 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг:
“7.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хувиргасан амьд организмаас гаралтай таримал, ургамал тариалах, найрлагадаа хувиргасан амьд организм агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг хориглоно.”
2) 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг:
“7.3. Найрлагадаа 5 хувиас их хэмжээгээр хувиргасан амьд организм агуулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох, худалдаалахыг хориглоно.”
3) 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэг:
“11.3. Импортлогч энэ хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу бүртгүүлээгүй, олон улсад хэрэглэдэг таних тэмдэг, тэмдэглэгээгүй баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, бичил биетийн цэвэр өсгөврийн хөрөнгө /цаашид “өсгөврийн хөрөнгө” гэх/, органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнс, энэ хуулийн 7.3-т зааснаас илүү хэмжээгээр хувиргасан амьд организм агуулсан хүнсийг импортлохыг хориглоно.”

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7.2 ДАХЬ ХЭСГИЙН ДУГААРЫГ “7.5”, 7.3 ДАХЬ ХЭСГИЙН ДУГААРЫГ “7.6” ГЭЖ ТУС ТУС ӨӨРЧИЛСҮГЭЙ.

3 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
3. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
4. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
5. Өргөн мэдүүлэх -Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
6. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт

Төслийн хэрэглэгчид

С. Дунжидмаа

Х. БОЛОРЧУЛУУН

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх