Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 7-р сарын 03 өдөр
Ulaanbaatar city
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 28 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 28.6 ДАХЬ ХЭСГИЙГ ДООР ДУРДСАНААР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСУГАЙ:
“28.6 УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭД ХОРОО УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ХАМГИЙН ОЛОН УДАА СОНГОГДСОН ТАВАН ГИШҮҮНЭЭС БҮРДЭХ БӨГӨӨД ЦӨӨНХИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ОРОЛЦУУЛСАН БАЙНА. ДЭД ХОРОО УЛСЫН ИХ ХУРЛЫГ ХУГАЦААНААС НЬ ӨМНӨ ТАРААХ, ГИШҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЭГҮҮЛЭН ТАТАХ ТАЛААР ЭНЭ ХУУЛЬД ЗААСАН ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНААС УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫГ СУДАЛЖ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАН ЗОХИХ БАЙНГЫН ХОРООНЫ БОЛОН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД ОРУУЛНА. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНЭЭС ЭНЭ ХУУЛИЙН 9.8 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН АСУУДЛААР ГАРГАСАН ГОМДЛЫГ СУДАЛЖ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАН ЗОХИХ БАЙНГЫН ХОРООНЫ, ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД ОРУУЛНА.”

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга

Төслийн хэрэглэгчид

Э. Баттогтох

Ц. МӨНХ-ОРГИЛ

Initiator of the draft law
Э. Баттогтох

Н. ЭНХБОЛД

Initiator of the draft law
О. ЦОГТГЭРЭЛ

О. ЦОГТГЭРЭЛ

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх