Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 1-р сарын 02 өдөр
Ulaanbaatar city
Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны үр нөлөөнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Төслийн файлууд

1. Тайлан, мэдээлэл илтгэл -Холбогдох байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл

Төслийн хэрэглэгчид

 . Үндэсний аудитын газар.

. Үндэсний аудитын газар.

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх