Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 1-р сарын 08 өдөр
Ulaanbaatar city
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙН 52 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 52.1 ДЭХ ХЭСГИЙН “2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ” ГЭСНИЙГ “2025 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ” ГЭЖ ӨӨРЧИЛСҮГЭЙ.

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх