Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 2-р сарын 06 өдөр
Ulaanbaatar city
БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР БАТАЛСАН БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН "2023" ГЭСНИЙГ "2026" ГЭЖ ӨӨРЧИЛСҮГЭЙ.

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Баярмаа

Б. БАТТӨМӨР

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх