Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

ТАЙЛАН МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 3-р сарын 28 өдөр
Ulaanbaatar city
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

 . Төрийн албаны зөвлөл

. Төрийн албаны зөвлөл

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх