Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 4-р сарын 09 өдөр
Ulaanbaatar city
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ДОР ДУРДСАН ХЭСЭГ НЭМСҮГЭЙ.
38.1.23.Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа (дотоодод үйлдвэрлэдгээс бусад) түүхий эд, үндсэн болон туслах материал.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
38.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ "38.1.19" ГЭСНИЙ ДАРАА "38.1.23" ГЭЖ НЭМСҮГЭЙ.

3 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2025 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
6. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
7. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
8. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Нарантуяа

С. ОДОНТУЯА

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Ж. БАТСУУРЬ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Ж. БАТЖАРГАЛ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Б. БЕЙСЕН

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

С. ГАНБААТАР

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Д. ГАНБАТ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Г. ГАНБОЛД

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Ц. ТУВААН

Initiator of the draft law
О. ЦОГТГЭРЭЛ

О. ЦОГТГЭРЭЛ

Initiator of the draft law
Г. Нарантуяа

Т. ЭНХТҮВШИН

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх