Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2024 оны 4-р сарын 11 өдөр
Ulaanbaatar city
НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ГЕПАТИТЫН D ВИРУСИЙН ЭМЧИЛГЭЭНД ХЭРЭГЛЭХ ЗОРИЛГООР ИМПОРТЛОХ БУЛЕВИРТИД ЭМИЙГ НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛСҮГЭЙ.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙН 1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ЗААСАН ЭМИЙН ЖАГСААЛТЫГ "БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМ /БТКУС/"-ИЙН АНГИЛЛЫН ДАГУУ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БАТАЛНА.

3 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2027 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.
ГАРЫН ҮСЭГ

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Төслийн документ файл /DOC, DOCX/
2. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
3. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
4. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа
5. Өргөн мэдүүлэх -Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
6. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа
7. Өргөн мэдүүлэх -Хууль санаачлагчийн албан бичиг
8. Өргөн мэдүүлэх -Өргөн мэдүүлсэн төслийн цахим эх хувь
9. Хэлэлцэх эсэх -Холбогдох Байнгын, дэд, түр хорооны санал, дүгнэлт

Төслийн хэрэглэгчид

 . Монгол Улсын Засгийн газар

. Монгол Улсын Засгийн газар

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх