Боловсруулж байгаа хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2023 оны 5-р сарын 22 өдөр
Ulaanbaatar city
НИЙТЭЭР АМРАХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
НИЙТЭЭР АМРАХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ДООР ДУРДСАН АГУУЛГАТАЙ ДАРААХ ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ НЭМСҮГЭЙ:
1/5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэг:
5.3.Шүүх эрх мэдлийн салбарын ой, түүхэн үйл явдал, зарим шүүхийн захиргааны ажилтан, албан хаагчдын өдрийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Улсын дээд шүүхтэй зөвшилцөн тогтооно.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа

Төслийн хэрэглэгчид

 . зохицуулагч

Л. МӨНХБААТАР

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх