Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2020 оны 12-р сарын 29 өдөр
Ulaanbaatar city
БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.7 “орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, шалгаруулалтыг дүнг үндэслэн томилох, тэдгээрийг үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг үндэслэн чөлөөлөх” гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
31 дугаар зүйлийн 31.1.12 “аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилох, тэдгээрийг үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт болон аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын саналыг үндэслэн чөлөөлөх” хүчингүйд тооцсугай.

Төслийн файлууд

1. Өргөн мэдүүлэх -Үзэл баримтлал
2. Өргөн мэдүүлэх -Танилцуулга
3. Өргөн мэдүүлэх -Зардлын тооцооны судалгаа

Төслийн хэрэглэгчид

Г. ТЭМҮҮЛЭН

Г. ТЭМҮҮЛЭН

Initiator of the draft law
Г. ТЭМҮҮЛЭН

Ж. БАТ-ЭРДЭНЭ

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх