Өргөн мэдүүлэгдсэн хуулийн төслийн мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2018 оны 10-р сарын 11 өдөр
Ulaanbaatar city
Валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 14 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ДОР ДУРДСАН АГУУЛГАТАЙ 10 ДАХЬ ХЭСЭГ НЭМСҮГЭЙ.
10. Засгийн газартай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан, стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашигладаг, Монголбанкнаас тогтоосон доод хэмжээний экспортын гадаад валютын орлоготой хуулийн этгээдийн төлбөр тооцооны дансыг Монголбанк өөр дээрээ байршуулж болно.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ
ЭНЭ ХУУЛИЙГ 2018 ОНЫ ... ДУГААР САРЫН ...-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.

Төслийн файлууд

Төслийн хэрэглэгчид

Г. Баярмаа

. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

Initiator of the draft law

Санал үлдээх

You can leave your comment after you sign in. Нэвтрэх